Za sve moje učenike.

Osnovni principi umrežavanja

Osnovni principi umrežavanja.

Advertisements

Formatiranje tabela

xqjrt.jpg

Font u tabelama

Font služi za podešavanje slova, boje, pozadine, pozicije, veličine, izgleda…. Kada menjamo font u tabeli promena se odnosi na celu tabelu a ne na red ili kolonu.


Postupak podešavanja položaja teksta u koloni:

1.      Otvoriti Tabelu/Upit u Design view

2.      Označiti kolonu ili jednu ćeliju u koloni u kojoj želite odrediti poziciju teksta

3.      Klik na jedan od tri moguća položaja

4.      Kraj.

Postupak sortiranja podataka u koloni:

1.      Označiti kolonu koju želite sortirati

2.      Desni klik

3.      Izabrati sort A-Z (sortiranje po abecednom redu) ili Z-A (sortiranje redom suprotnim od abecednog)

4.      Kliknuti na željenu ikonicu

5.      Kraj.

Postupak promene imena kolone:

1.      Označiti kolonu koju želite preimenovati

2.      Desni klik

3.      Izabrati opciju Rename Column

4.      Klik

5.      Uneti novi naziv

6.      Pritisnuti Enter (ili klik na neoznačeni prostor)

7.      Kraj.

 

 

Postupak premeštanja kolona u tabelama i upitima:

1.      Označiti kolonu koju želite premestiti

2.      Klikom pomeriti kolonu do željene lokacije

3.      Kraj.

 

Postupak proširenja kolona u tabelama i upitima:

1.      Označiti ivicu kolone koju želite proširiti

2.      Klikom pomeriti ivicu do željene širine kolone

3.      Kraj.

Postupak brisanja kolone:

1.      Označiti kolonu u tabeli koju želite obrisati

2.      Desni klik

3.      Izabrati i kliknuti na Delete Column

4.      Kliknuti na yes

5.      Kraj

Postupak brisanja reda u tabeli:

1.      Označiti red koji želite obrisati

2.      Desni klik na označeni red

3.      Klik na Delete record

4.      Klik na Yes

5.      Kraj

 

Postupak brisanja ćelije u tabeli:

1.      Označiti ćeliju koji želite obrisati

2.      Klik na Delete taster na Toolbaru

3.      Kraj

5.      Kraj

 

Normalizacija

thumb_big_normal_96141abb7c62d1d51991ffc2d12dcbf0Normalizacija

 Normalizacija modela baze podataka je proces definisanja strukture baze podataka (entiteti, atributi i relacije) u optimalni format. Standardne normalne forme su aditivne, dakle ako je neki model sveden na trecu normalnu formu, automatski je u drugoj i prvoj normalnoj formi.

Osnovni ciljlj normalizacije je: Baza podataka treba biti oblikovana tako da se svaki podatak upisuje samo jednom (ili: samo na jednom mjestu)

Osnovne forme modela baze podataka  su:

 

  • Prva normalna forma (1NF)
  • Druga normalna forma (2NF)
  • Boyce Codd Normalna Forma (BCNF)
  • Treća normalna forma (3NF)
  • Četvrta normalna forma (4NF)
  •  Peta normalna forma (5NF) 

Prva normalna forma

Da bi se postigla prva normalna forma sve  kolone moraju biti atomični. Primer : ime i prezime ne mogu se nalaziti u jednom polju jer se teže manipuliše složenim podacima.

Druga normalna forma

Sve kolone tabele moraju u potpunosti zavisiti od primarnog ključa tabele. Svaka tabela mora da sadrži podatke samo o jednom subjektu.

 

Treća normalna forma

Tabela mora biti u prvoj i drugoj normalnoj formi i sve kolone koje nisu deo ključa moraju biti nezavisne jedna od druge.

thumb_big_normal_08040551b922078aed67dce2cad7bf11MS Access-uvod

MS Access je vodeći sistem za upravljanje relacionim bazama podataka koji omogućava pravljenje aplikacija za individualnog korisnika. Baza podataka u MS Access-u se čuva kao “mdb” fajl i može da sadrži sledeće vrste objekata:
Tabela (Table) je osnovni tip objekta u bazi i predstavlja izvor podataka. To su prvi objekti koji se kreiraju u bazi. U tabelama se čuvaju podaci, organizovani u polja. Sva definisana polja čine slog. Kvalitetna organizacija podataka u tabelama baze, kao i njihovim dobrim vezama (relacionom modelu) je preduslov za pravljenje uspešnog informacionog sistema.
Upit (Query) je tip objekta za pretraživanje, upisivanje i brisanje podataka.Upiti se prave nad tabelama ili drugim upitima, u cilju njihovog ažuriranja kroz obrasce ili pregleda kroz izveštaje (na ekranu ili štampaču).Upiti mogu da izvlače podatke iz jedne tabele, ili da se vrši spajanje podataka ili više tabela ili drugih upita.
Obrazac (Form) omogućava unos i prikazivanje podataka u formatu koji podseća na obrasce u kojima treba popuniti prazna mesta. Obrasci mogu biti jednostavni, nad jednom tabelom ili složeni sa pod obrascima.
Izveštaj (Reports) služe za pregledanje i štampanje podataka. Kao i obrasci, izveštaji mogu da budu jednostavni, ali i veoma kompleksni. Primeri izvštaja su: spiskovi, hronološki pregled poslovanja, cirkularna pisma, nalepnice sa adresama i fakture. Izveštaji podatke uzimaju iz tabela, ali češće iz upita. U izveštajima se podaci predstavljaju u obliku koji je lak za pregled, razumljiv i gde se mogu brzo uočiti greške.
Web stranice za pristup podacima (Data Access Pages), omogućuju kreiranje složenih obrazaca na Intranetu kompanije koji su povezani s podacima u bazi. Hiperveze omogućavaju pristup podacima koji su objaviljeni na Webu, direktno iz MS Access obrazaca.
Makro (Macro) je niz MS Access komandi koji se koristi kada nekoliko komandi (određenim redosledom) treba pozvati na više mesta u aplikaciji, a obično na formama. Kada se pokrene makro, izvršavaju se sve naredbe makroa u redosledu u kom su akcije navedene.
Modul (Module) kao i makro omogućava automatizaciju, ali mnogo napredniju, jer se u njemu, kao razvojna platforma, koristi VBA.

Vrste podataka (Data type)
Kada dizajnirate bazu podataka, za svako polje morate izabrati postavku odgovarajućeg tipa podataka ukoliko tip podataka nije tekst. Sledeća tabela sadrži informacije o tipovima podataka programa Access i o uticaju koji svaka postavka tipa podataka ima na unos podataka.

Tip podataka Uticaj na unos podataka
Tekst (Text) Tekstualna polja prihvataju tekst ili numeričke znakove, uključujući razgraničene liste stavki. Tekstualno polje prihvata manji broj znakova nego memo polje – od 0 do 255 znakova.
Memo U ovaj tip polja je moguće uneti veliku količinu tekstualnih i numeričkih podataka. Kao i kod tekstualnih polja, na podatke u memo polju takođe možete da primenite funkcije za konvertovanje.
Broj (Number) U ovaj tip polja možete da unesete samo brojeve, a u njemu takođe možete da obavljate računske operacije.
Datum/vreme (Date/Time) U ovaj tip polja možete da unesete samo datum i vreme.

Valuta (Currency) U ovaj tip polja možete da unesete samo vrednosti valuta. Takođe, ne morate ručno da unosite simbol valute. Access podrazumevano primenjuje simbol valute (¥, £, din. i tako dalje) određen regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.
Automatsko numerisanje (AutoNumber) U polje ovog tipa nikada ne možete da unosite podatke niti da ih menjate. Access povećava vrednosti u polju tipa „Automatsko numerisanje“ svaki put kada u tabelu dodate novi zapis.
Da/ne (Yes/no) Kada kliknete na polje sa ovim tipom podataka, Access će prikazati polje za potvrdu ili padajuću listu, u zavisnosti od načina oblikovanja polja. Ako polje oblikujete da prikazuje listu, sa liste možete da izaberete vrednosti Da ili Ne, Tačno ili Netačno i Uključeno ili Isključeno,
OLE objekat
(OLE object) Ovaj tip polja se koristi kada želite da prikažete podatke iz datoteke kreirane pomoću nekog drugog programa. Na primer, moguće je prikazati tekstualnu datoteku, Excel grafikon ili PowerPoint komplet slajdova u polju „OLE objekat“.
Hiperveza (Hyperlink) U polje ovog tipa možete uneti bilo koje podatke, a Access tekstu dodaje prefiks http://. Ako u polje unesete važeću Veb adresu, veza će funkcionisati. U suprotnom, veza će rezultirati porukom o grešci.
Čarobnjak za pronalaženje (Lookup Wizard) Čarobnjak za pronalaženje nije tip podataka. Umesto toga, čarobnjak koristite za kreiranje dva tipa padajućih listi: listi vrednosti i polja za pronalaženje. Lista vrednosti koristi razgraničenu listu stavki koje ručno unosite prilikom korišćenja čarobnjaka za pronalaženje.
Pošto smo selektovali opciju Design View i potvrdili izbor klikom na taster OK, otvara se prozor za dizajniranje tabele.
Još jednom da objasnimo šta smo učinili. Započeli smo kreiranje tabele i nazivu prve kolone smo dodelili tekst ID_Citalac. Tip polja, kako smo ranije isplanirali, je Number. To znači da će u polje moći da se ukucavaju isključivo numeričke vrednosti, a sam tip polja ćemo postaviti na Integer. Na slici, ispod teksta Field Properties, na kartici General prva opcija je „veličina“ (odnosno pod-tip) polja. Ovu vrednost ćemo promeniti na Integer.
Primetimo da je na slici aktivno polje sa datumom. Ovde smo iskoristili osobinu Input Mask („maska“ za unos u polje), koju smo postavili na 00.00.00. To nalaže operateru/bibliotekaru da datum ukucava isključivo kao 6 cifara – dve za dan, dve za mesec i dve za godinu (2000. godina se ukucava kao 00).

Osobine koje se mogu postaviti za polje Number su odozgo na dole sledeće:
• Field Size – veličina, odnosno tip polja
• Format – način na koji će ukucani brojevi biti prikazani
• Decimal Place – broj decimala u cifri. Vrednost postavljamo na nula, pošto identifikacioni broj nema smisla sa decimalama
• Input Mask – „maska“ za unos brojeva. Ako u ovo polje postavimo vrednost 00000, korisnik će morati da unese tačno pet cifara za identifikacioni broj čitaoca (npr. 00023)
• Caption – tekst koji se pojavljuje kao naziv kolone u pogledu za unos podataka (mi smo trenutno u dizajn-pogledu)
• Validation Rule – pravilo koje se mora ispoštovati pri unosu. Vrednost smo postavili na >0 kako se ne bi mogli uneti negativni brojevi.
• Validation Text – tekst koji se pojavljuje kao upozorenje kada korisnik pogreši pri unosu
• Required – određuje da li je unos neophodan ili ne. Vrednost postavljamo na Yes.
• Indexed – da li je polje indeksirano ili ne. U indeksiranom polju pretraga je brža. No Duplicates u zagradi znači da se ne smeju pojaviti (ukucati) dve iste šifre za dva različita čitaoca.

Sledeći i poslednji važan korak je postavljanje primarnog ključa. Primarni ključ je jedno ili više polja preko kojih će tabela biti povezana sa drugim tabelama, preko koje će se podaci indeksirati i izbeći mogućnost dupliranih unosa. U tabeli Čitaoci primarni ključ ćemo postaviti na polje ID_Citalac. Pozicionirajmo kurzor na red u kome nalazi tekst ID_Citalac. Kliknimo na ikonu ključa na toolbaru.

o blogu

Ovaj blog je namenjen učenicima drugog i četvrtog razreda gimnazije. Na njemu će učenici moći da nađu lekcije koje su učili, kao i razne vežbe koje su radili na času.

Oblak oznaka